INFORMATIE

Veel gestelde vragen

Betalen, inschrijven en financieël

Inschrijven voor een opleiding, training of korte cursus kan met onze online inschrijfformulieren op onze website.

Zodra we je inschrijving hebben ontvangen krijg je hiervan via de mail een bevestiging. Vervolgens ontvang je een factuur van onze administratie voor de betreffende opleiding, training of cursus. Alle facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen. Is je betaling niet binnen 14 dagen ontvangen dan krijg je een herinnering. Mocht je besluiten om toch niet mee te willen doen met een opleiding, training of cursus dan verzoeken we je dit binnen 14 dagen te melden. Je kunt altijd kosteloos annuleren binnen 14 dagen na datum van je inschrijving. Mocht je de betaling via Ideal of Paypal hebben gedaan dan ontvang je ook een factuur als bewijs van betaling voor je eigen administratie. Als je de betaling via een creditcard of paypal doet en als je betaling om wat voor reden dan ook, niet bij ons binnen komt, neem dan binnen 14 dagen contact met ons op. Je bent niet automatisch verzekerd van een plek als je betaling niet bij ons binnen is gekomen.
Alle DJ trainingen gaan altijd door op de geplande data. Voor elke opleiding, training of cursus op het gebied van produceren geldt een minimale inschrijving van 4 personen. Mocht er een opleiding, training of cursus niet doorgaan i.v.m. te weinig inschrijvingen dan schuift, in overleg, je inschrijving door naar de volgende of een nieuwe inschrijfdatum.
Sommige opleidingen of trainingen mogen in twee of meerdere termijnen worden betaald maar de meeste van onze trainingen moeten in één keer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald.
Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de opleiding, training of cursus is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Pyntago een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, de identiteit van degene die de opleiding, training of cursus volgt, de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de opleiding, training of cursus te vervolgen, en de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Op de factuur die je van onze administratie krijgt staan alle termijnen duidelijk aangegeven met de data waarop deze moeten worden voldaan.

Nee, je hebt daar geen recht op. Wel is de Pro DJ School gecertificeerd door het CRKBO. Dat wil zeggen dat al onze opleidingen en trainingen voldoen aan de hoogste eisen en je via de belastingdienst een deel van je opleidingskosten kunt terug vragen.

Als je de meegeleverde software al in je bezit hebt dan kom je in aanmerking voor een korting. Deze korting zal in overleg worden bepaald. Tevens vragen wij een bewijs van aanschaf en legaliteit ter controle of je deze software ook daadwerkelijk bezit. Bij twijfel zullen wij navraag doen bij de leverancier.

Als je niet meer in staat bent om je rekeningen te betalen en ons dit op tijd laat weten dan zoeken we gezamenlijk naar een passende oplossing. Als je je rekeningen niet betaalt, niet meer komt opdagen of niets van je laat horen dan dragen wij alles ter incasso over waarbij je zelf voor alle kosten opdraait. Ons advies en onze wens is om altijd in gesprek te blijven om samen te zoeken naar oplossingen zodat we vervelende vervolgstappen kunnen vermijden.

Nee, zodra je je hebt ingeschreven voor een opleiding, training of cursus heb je 14 dagen na inschrijving de tijd om kosteloos te annuleren. Ben je bezig met je opleiding en je besluit om te stoppen dan kan dat alleen onder bepaalde omstandigheden.
Het annuleren van je opleiding, training of cursus is alleen mogelijk wanneer deze tussentijdse beëindiging het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Pyntago een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, de identiteit van degene die de opleiding, training of cursus volgt, de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de opleiding, training of cursus te vervolgen, en de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Faciliteiten en certificering

De Pro DJ School heeft vestigingen in Amsterdam en Amersfoort

Je kunt altijd bij ons langskomen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen we alle mogelijkheden met je bespreken zodat je de beste keuze voor een opleiding of training kunt maken.

Zodra je bij ons een opleiding, training of cursus komt volgen mag je tij