Geen geld om mee te doen?

Dansen, muziek maken, tekenen en zingen zijn leuk en belangrijk. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert beter!

Te weinig geld?

Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Cultuur. We betalen het lesgeld en eventueel de spullen zoals dansschoenen of de huur van een instrument. Zo kan een kind meedoen! Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken op les. Het lesgeld wordt direct betaald aan de instelling waar het kind

Stap 1

Een ouder informeert op school, bij de buurtsportcoach, de schuldhulpverlener of bij het sociaal wijkteam of er een intermediair is die een aanvraag bij het Jeugdfonds Cultuur kan doen.

Stap 2

De intermediair kan heel gemakkelijk online een aanvraag doen via jeugdfondssportencultuur.nl.

Stap 3

De intermediair hoort meestal binnen een week of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat dat de ouder weten.

Stap 4

Als de aanvraag goedgekeurd is, kan het kind aangemeld worden bij de dans – of muziekschool of andere organisatie waar het kind op les wil.

Vragen?

De coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u verder helpen! Via jeugdfondssportencultuur.nl kunt u de contactgegevens vinden.

www.jeugdfondssportencultuur.nl